Aktiviteter/kurser hosten-vintern 2017Fortsattningskurs "Buddhas väg mot stillheten o lyckan"...som är tänkt för dig som brukar meditera 20 - 60 min dagligen. Vi övar b?de mindfulness och meditation och ger varandra tips om hur vi ska bli mer medvetna (mindful) i vardagen och kunna leva mindful med buddhismen - varje dag.
Vi bidrar alla med lite egna inlägg o inläsning av boken "Kom och se - om meditation och theravadabuddhism" av Marie Ericsson. Vi kommer att fortsätta att lyssna på munken Phra Ben i Brunflo via Skype (ibland fran Thailand) och vi avslutar traffen med en 45 min gemensam stillhetsmeditation oftast ledd av munken, samt sist fika o eftersnack.
Studiecirkeln leds med kärleksfull vänlighet (metta) kollektivt av oss ALLA deltagare ....

Lokal: Sensus studieförbund, Varvsgatan 53 (Hermelinen huset, ing?ng fr?n personaling?ngen p? Skomakargatan), Luleå.
Tider: Varannan lördag, jamna veckor, kl 15-17.30, 2/12 o avslutar 16/12
Info: Eva Sundberg, 070-539 47 18, E-post: evasund@yahoo.se - eller
Birgit Röckner, 070-560 31 15, E-post: birgitrockner@hotmail.com.Nybörjarkurs "Buddhistisk meditation/mindfulness" nasta borjar januari 2018Det ar en Introduktionskurs om "Mindfulness och Meditation"..
Vi avser använda bl a böckerna "Introduktion till Buddhismen" av Chris Pauling och "Buddhistisk meditation" av Parananda. Försök att inte missa de två första mötena - de mest viktiga. Vi anv?nder andningsmeditation och sitter p? vanliga stolar, men om du ar van att sitta pa meditationspall, meditationskudde eller matta, sa far du naturligtvis fortsatta med det - ta med din egen.
Kostnad: Efter de tv? introduktionsmotena kostar resten inkl arets kurser 100 kr.

PROGRAM:
: Intro till meditation, grunderna, de 450 olika Buddhistiska meditationsmetoderna.)
: Intro 2: Grunderna, forts?ttning samt de medicinska fördelarna med meditation.)
: De 9 olika meditationsstadierna till Stillheten samt de 4 Jhanas.
: De fem hindren (enligt Buddha) för en riktigt djup meditation.)dew
: De 5 Lekmannareglerna o övningar i medveten närvaro - Mindfulness.

När du gått klart nybörjarkursen kan du flytta över till fortsättningskursen (nedan)

Lokal: Sensus studieförbund, Varvsgatan 53 (gamla Hermelinen-huset), Luleå.
Tider: troligen fem MANDAGAR, kl 18.00-20.30. i mitten av januari 2018
Info: Lennart Rahm 0920-640 40 eller 072-505 46 60, E-post: lennart.rahm@sverige.nu
Buddhistiska helgdagar1) VESAK - Den STORA Buddhistiska VESAK helgen (som Påsk o Jul tillsammans) infoll i år 2017 den 10 maj, men firades i Luleå lördag 27 maj med chefsmunken Phramaha Boontin Taosiri fr?n Stockholm och munken Trairat fran det Thailandska Buddharama tempel, Kanslihusv?gen 7 i Boden.
I buddhistiska länder firas VESAK (minst) i dagarna tre med ÄNNU STÖRRE firande än nyårsfirandet (nedan) - alla affärer o banker är stängda, alla smyckar sina hem och alla parker o teatrar smyckas - ja, hela landet pyntas och ALLA firar Buddhas födelsedag, upplysningsdag och dödsdag, då Buddha nådde det ultimata stadiet PariNirvana !!!

2) BUDDHISTISKA NYÅRET 2560 e. B - firas i buddhistiska länder som vanligt den 12-16 april 2017 (varje år). Då brukar man fira i tre dagar och alla buddhister "gör sig skuldfria" genom att ge gåvor och presenter till nära o kära (som på vår julafton) - och många anställda brukar få en extra månadslön. I buddhistiska länder är alla affärer o banker stängda, alla åker hem till sina släktingar, och i alla städer pyntas parker o teatrar - ja, hela landet pyntas och ALLA firar stort!!!
Hur blir man buddhist?

Om man råkar vara född i ett buddhistiskt land av buddhistiska föräldrar så blir man automatiskt buddhist, precis som många svenskar förväntas vara kristna när de föds. Därför finns det förstås även många buddhister som inte praktiserar meditation eller sätter sig djupare in i lärorna, precis som det finns många kristna som aldrig ber eller går i kyrkan.

Om man som icke-buddhist skulle vilja bli buddhist så är det ganska okomplicerat och det är ett beslut man tar själv. Det finns ingen test som man måste genomgå eller någon som kontrollerar om man duger som buddhist. För de flesta människor är det något som växer fram gradvis efter kontakt med buddhismens meditationsmetoder och lära. Man brukar avge ett lofte att FORSOKA folja "De fem lekmannareglerna" infoer en munk eller nunna, om man vill vara formell. Du f?ljer munken/nunnan:
Jag tar min tillflykt till Buddha - Jag tar min tillflykt till Dhamma - Jag tar min tillflykt till Sanghan.
- "De 5 lekmannareglerna" ?r: ....att avst? fr?n att d?da eller skada n?got levande...
...att avst? fr?n att ta n?got (stj?la), som du inte har f?tt av n?gon ....
...att avst? fr?n att bete mig sexuellt s? att det skadar andra...
...att avst? fr?n att ljuga eller tala s? att det skadar n?gon....
...att avst? fr?n att nyttja droger eller alkohol, s? att jag tappar omd?met eller grumlar medvetandet.Sveriges buddhistiska samarbetsr?d f?rd?mer v?ldet i Myanmar

Sveriges buddhistiska samarbetsr?d (SBS) vill uttrycka sin best?rtning och sorg ?ver det skoningsl?sa, brutala v?ldet som p?g?r i Myanmars delstat Rakhine. I Myanmar har det sedan l?nge funnits m?nga etniska grupper som levt sida vid sida med varandra. Trots demokratiseringsf?rs?k har dock de socio/ekonomiska och politiska missf?rh?llanden under de senaste decennierna ?kat mer och mer och konflikten i Rakhine har eskalerats sedan 2012 .

Buddhas l?ra po?ngterar starkt allas lika v?rde, r?ttvisa och icke v?ld. Det ?r v?rt ansvar att agera med medk?nsla och respekt gentemot alla m?nniskor, oberoende av deras etniska eller religi?sa identitet.Buddhistiska f?reningen i Lule? inst?mmer i SBS uttalande ovan. De senaste 200 ?rens konflikt i omr?det ?r mera komplicerat ?n vad vi tror. Vi b?r d?rf?r st?lla n?gra viktiga fr?gor innan vi d?mer n?gon: N?R flyttade de m?nniskor som nu har flytt till Bangladesh IN TILL BURMA? Varf?r saknar de flesta Burmesisk ID-handling? Varf?r skjuter deras befrielser?relse ARA p? de burmesiska soldaterna? ?r Aung San Su Kyi ?verbef?lhavare f?r burmesiska arm?n s? att hon KAN stoppa dom? Best?r soldaterna i Burmas arm? av buddhister - eller ?r de fr?n n?gra av de ?ver 70 olika folkslagen i Burma? osv, osv......
Meditationstips"Buddhismen består av TRE huvuddelar:
1) Givande (kallad Dana) av mat, tid, tjänster, kunskap, pengar....
2) Moral (kallad Sila) ex vis "De 5 lekmannareglerna" (ovan) eller "Den Ädla åttafaldiga Vägen", samt ....
3) Meditation (kallad Bhavana) som tillsammans med de övriga två delarna leder fram till målet för (nästan) varje Buddhist - Nirvana.
Ni känner igen detta från kristendomens 1) givande av "ett tionde", 2) moralens "10 Guds bud" och 3) meditationen under 40 dagar i öknen, men -
Buddha levde ju 600 år FÖRE Jesus.

ur "Introduktion till Buddhismen" av Chris Pauling:
- Meditation är ett sätt att bearbeta sinnet - med sinnet och låter oss först och främst öka vår övergripande medvetenhet och positivitet för att sedan använda denna stärkta och renade medvetenhet till att se tingen så som de verkligen är.... Meditation är ingen trance eller hypnotiskt och tomt sinnestillstånd, utan det är ett tillstånd av förhöjd medvetenhet, där vi höjer vårt medvetande till nya höjder - inte ett sätt att försänka oss i halvt medvetslöst töcken.

ur "Den Tibetanska Livs- och dödsboken" av Sogyal Rinpoche: - "Vi måste regelbundet träna oss att förlänga dessa korta ögonblick av ren uppmärksamhet (i meditationen) - tills vi blir ständigt närvarande i nuet (dvs mindful). Det kommer att ändra hela din syn på universum och du kommer att nå allvetande visdom".

Efter det att du har nått STILLHETEN o enpunktheten (Onepointedness), säger Buddha:
"I det 1:a meditativa Jhana-stadiet, upphör alla lustkänslor...
I det 2:a meditativa Jhana-stadiet, upphör allt konceptuellt tänkande.
I det 3:e meditativa Jhana-stadiet, upphör all hänförd Lycka/hänryckning.
I det 4:e meditativa Jhana-stadiet, upphör in- och utandning".
Då kan du fortsätta med de fyra sista "obeskrivbara", avancerade meditationsstadierna
(Se nedan) till NIRVANA, under ledning av en erfaren munk eller nunna.

- "Inom den oändliga rymdens sfär, upphör upplevelsen av form och känsloreaktioner.
Inom det oändliga medvetandets sfär, upphör upplevelsen av den oändliga rymden.
Inom intighetens sfär, upphör upplevelsen av oändligt medvetande.
Inom varken-varseblivning-eller-icke-varseblivningens sfär, upphör intigheten ...
När fullständigt mentalt upphörande har uppnåtts, upphör slutligen alla varseblivningar och känslor". (=Nirvana)

Vad är Nirvana? Man kan svara att Nirvana innebär slutet på otillfredsställelsen (lidandet), okunnigheten och begären. Samt friheten och befrielsen från illusionen om hur livet är beskaffat - illusionen om ett separat, självbestämmande ego.
**** Buddha sade vidare (Udana 8.1): "Nirvana är ett tillstånd där det varken finns jord eller vatten, eld eller vind. Varken längd eller bredd, tid eller rum, subtilt eller grovt, gott eller ont - namn och form är helt försvunna. Det finns varken denna värld eller någon annan. Det varken kommer, går eller stannar. Det har ingen början eller slut. Det är ofött, utan ursprung, oskapat och osammansatt." (Ur "Kom och se - om meditation och theravadabuddhism" av Marie Ericsson, 2011."Utan meditation ingen insikt - utan insikt ingen meditation", Buddha Gotama